ČESKÉ NIZOZEMÍ

ČESKÉ NIZOZEMÍ - BÖHMISCHES NIEDERLAND

Vítejte na webu o přírodních krásách, památkách a turistických zajímavostech nejsevernějšího regionu České republiky, kterému se po staletí říkávalo „Böhmisches Niederland“, tedy ČESKÉ NIZOZEMÍ. Dříve to byla jedna z průmyslově nejrozvinutějších oblastí Rakouska - Uherska, která se nyní postupně proměňuje v turistický ráj plný lesů, pastvin, čistých potoků, zajímavých přírodních lokalit a sakrálních památek. Najdete zde výborné trasy pro aktivní turistiku. Na nejhezčí místa vás zavedou značené stezky Klubu českých turistů, cyklotrasy i naučné stezky.

Krajina Českého Nizozemí z rozhledny na Vlčí hoře

Foto:
Martin Zíka

Krajina ČESKÉHO NIZOZEMÍ, jak ji můžeme vidět například z rozhledny na Vlčí hoře u Krásné Lípy. Lesy, louky, pastviny a široká otevřená údolí, v nichž se ukrývají malá města a vesničky. Na každém kroku objevíte zajímavou památku.

Zámek ve Šluknově ČESKÉ NIZOZEMÍ je ideální destinace pro tradiční turistiku

CO NAJDETE V ČESKÉM NIZOZEMÍ?

ČESKÉ NIZOZEMÍ se rozkládá severně za Lužickými horami a zabírá větší část Šluknovského výběžku (menší západní část patří do národního parku České Švýcarsko). V krajině zvlněné mírnými kopečky se ukrývá nezvykle velké množství sakrálních památek, nádherných kostelů, křížových cest a kapliček. Je to dědictví pocházející z bohatství kdysi prosperujícího průmyslu a duchovních tradic původního obyvatelstva. Velmi silný zde byl zejména tzv. mariánský kult - uctívání světice Panny Marie. Lidé s její duchovní pomocí řešili náročné životní výzvy. Od té doby se krajina ČESKÉHO NIZOZEMÍ výrazně změnila a dnes má charakter velkého přírodního parku plného lesů, luk, rybníků a čistých potoků. Rozsáhlé pastviny obhospodařují farmy zaměřené na chov skotu, ovcí, koní a jiného domácího zvířectva, které často potkáte na toulkách touto krajinou.

Zámecký rybník v Lipové - destinace České Nizozemí

Foto:
Martin Zíka

Kolem zámeckého rybníka v Lipové vede jedna z nejhezčích naučných stezek v ČESKÉM NIZOZEMÍ. Každým rokem pokračuje revitalizace areálu zámeckých zahrad u zříceniny zámku, který kdysi patřil mezi významná panská sídla.

ČESKÉ NIZOZEMÍ A LIDÉ

V celé oblasti Böhmisches Niederland žilo až do druhé světové války převážně německé obyvatelstvo. Na jeho historický odkaz dnes navazujeme. Nové obyvatelstvo, které sem přišlo osídlit vylidněný kraj, dnes postupně zapouští „domovské kořeny“. Je to těžké, protože mladí lidé z regionu odcházejí za „lepší budoucností“. Místo nich zase přicházejí ti, kteří zde hledají klid a únik před moderní civilizací. Starousedlíci jim říkají „náplavy“, ale právě ony jsou zdravou mízou, kterou ČESKÉ NIZOZEMÍ potřebuje. Zakládají nové firmy, pokouší se hospodařit na farmách, pomáhají v neziskových organizacích a dokonce usilují o záchranu dosud chátrajících památek. Pro opravené objekty hledají smysluplné využití. Ukrývá se v nich totiž velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Po zániku většiny průmyslové výroby je to jedna z možností, jak oživit lokální ekonomiku. Do ČESKÉHO NIZOZEMÍ, kde žije zhruba 50 tisíc lidí, patří města Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Jiříkov, Krásná Lípa, Mikulášovice, Velký Šenov, Dolní Poustevna a Chřibská. Pomalu vzkvétají i menší obce, jako jsou Staré Křečany, Dolní Podluží, Horní Podluží, Vilémov, Rybniště, Lipová, Jiřetín pod Jedlovou, Lobendava, Doubice a množství menších osad. Po malých krůčcích se rozvíjí také přeshraniční spolupráce se sousední Horní Lužicí, kam dojíždí velká část obyvatel za prací.

Nejkrásnější architektonicky ucelené náměstí má v Českém Nizozemí město Rumburk. Sloup Nejsvětější Trojice.

Foto:
Martin Zíka

Nejkrásnější architektonicky ucelené náměstí v ČESKÉM NIZOZEMÍ má město Rumburk. Sloup Nejsvětější Trojice připomíná morovou epidemii, která město postihla v 80. letech 17. století. Najdete zde turistické informační centrum a řadu obchodů. Největší turistickou atrakcí v Rumburku je areál bývalého kapucínského kláštěra se slavnou Loretou, kde se konají pěkné akce pro veřejnost.

Loreta v Rumburku. Turistická kaplička na Vlčí Hoře

CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM NIZOZEMÍ

V letní sezóně ČESKÉ NIZOZEMÍ kulturně žije! Centrem společenského dění je zámek ve Šluknově, kde se neustále konají různé výstavy a kulturní akce pro dospělé i děti. Z větších společenských událostí jsou nejoblíbenější Zámecké slavnosti pořádané v historickém duchu (bitvy, tance, řemesla, trhy...). Oblíbené jsou městské slavnosti v Rumburku nebo Tolštejnské slavnosti v Jiřetíně pod Jedlovou. Pokud jde o gastronomické zážitky, dobrou pověst mají akce ve varnsdorfském pivovaru Kocour, který je mimo jiné i největším poskytovatelem ubytovacích služeb v regionu. V severní části destinace služby cestovnímu ruchu fungují zatím sporadicky, což si zaslouží zvýšenou pozornost komunálních politiků. ČESKÉ NIZOZEMÍ je celkem dobře dostupné hromadnou veřejnou dopravou v rámci integrovaného systému Dopravy Ústeckého kraje. Celým regionem prochází Dráha národního parku, kterou lze využít i pro přepravu kol. V letní sezóně fungují i místní železniční lokálky a turistické autobusové spoje. Rozvoj cestovního ruchu je jednou z hlavních deklarovaných priorit Sdružení pro rozvoj Šluknovska, což je v souladu se strategií rozvoje Ústeckého kraje.

Zámecké slavnosti na Šluknovském zámku v Českém Nizozemí

Foto:
Martin Zíka

Zámecké slavnosti se konají na Šluknovském zámku pravidelně na začátku prázdnin. Celodenní program v historickém stylu konaný v prostorách zámku i v areálu zámeckého parku bývá bohatý. Akci večer zakončuje vystoupení známých českých kapel a ohňostroj. Na fotografii je ukázka dobové drezury koní.

Dráha národního parku. Pivo Falkenštejn

ČESKÉ NIZOZEMÍ A TURISTIKA

Pro lidi z měst, kteří vyhledávají přírodu a rádi se toulají volnou krajinou, je právě ČESKÉ NIZOZEMÍ ideální destinací. K dispozici je solidní síť značených turistických stezek a cyklotras. Mnohé z nich jsou napojeny na přeshraniční turistické cesty vedoucí do Horní Lužice. Směle se můžete vydat do Lužických hor třeba na hrad Tolštejn nebo k rozhledně na Jedlové. Sousedství s východní částí Českého Švýcarska láká k výpravám do Kyjovského údolí a v zimě na prohlídku brtnických ledopádů. Nové turistické trasy vznikly kolem města Šluknova. Po nich se můžete vydat třeba na nejvyšší místo ČESKÉHO NIZOZEMÍ, kterým je čedičová hora Hrazený. Právě pod tímto kopcem na místě zvaném Zelený kříž začíná modře značená Mariánská poutní stezka. Ta obchází celý Šluknovský výběžek a končí ve Varnsdorfu. Dovede vás na poutní místa, ke křížovým cestám i k rozhlednám (Vlčí hora, Dymník, Tanečnice, Weifberg, Prinz-Friedrich). Z dalších významných turistických tras naší destinací prochází dálková evropská trasa E10 (Z Varnsdorfu do Jiřetína), stezka „Via Czechia“ středozemím začíná na nejsevernějším bodě České republiky a prochází přes Šluknov, Brtníky, Krásnou Lípu a Chřibskou, kde vstupuje do Lužických hor. Přes ČESKÉ NIZOZEMÍ prochází i národní trasa Hřebenovka v úseku od Jiřetína pod Jedlovou do Kyjova a propojuje tak Lužické hory s Českým Švýcarskem. Kvalitní turistická informační centra máme v Rumburku, ve Šluknově, v Lipové a Jiřetíně pod Jedlovou. Podél cyklotras postupně přibývá dobíjecích stanic pro elektrokola, což ocení zejména starší cykloturisté. Nenáročný terén je vhodný pro celodenní rodinné výlety na kolech. Během celého roku se v regionu konají různé pochody organizované Klubem českých turistů, jehož členové pečují o značené trasy v regionu.

Turisté v Českém Nizozemí se zapisují do knihy na vrchu Hrazený - vyhlídka Volský kámen.

Foto:
Martin Zíka

Vrch Hrazený je nejvyšším vrcholem ČESKÉHO NIZOZEMÍ s nadmořskou výškou 610 metrů. Vede přes něj červená turistická trasa ze Šluknova do Krásné Lípy. Na znímku se turisté zapisují do vrcholové knihy na vyhlídce Volský kámen.

Naučná stezka Dymník. Podstávkový dům Lipová

VARNSDORFSKÝ HRÁDEK
A DALŠÍ ROZHLEDNY ČESKÉHO NIZOZEMÍ

V oblasti Českého nizozemí najdeme též několik rozhleden, které vybudovaly místní turistické a horské spolky ještě v době Rokousko uherské monarchie - varnsdorfský Hrádek, Tanečnice, Vlčí hora a Dymník. Navzdory dramatickým dějinným událostem tyto vyhlídkové věže fungují do dnešních dní a poskytují návštěvníkům krásné výhledy zejména na panorama Lužických hor, do oblasti Horní Lužice a dokonce i do Saského Švýcarska. Další pěkné rozhledny najdeme též na něměcké straně hned za hranicí - Weifberg, Fridrich August, Bismarckturm, Breiteberg. Rozhledna na Vlčí hoře po požáru v roce 2023 byla Klubem českých turistů opět uvedena do provozu a v roce 2024 oslaví 135. výročí své existence.

Rozhledna Hrádek u Varnsdorfu

Foto:
Martin Zíka

Na vrcholu varnsdorfského Hrádku stojí výletní restaurace s vyhlídkovou věží, kterou v roce 1904 postavila varnsdorfská sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. V té době patřily turistické spolky Českého nizozemí k nejaktivnějším v celé monarchii. Objekt na Hrádku prošel v minulých letech celkovou rekonstrukcí a v roce 2024, kdy oslaví 120. výročí své existence, by měl být opět zpřístupněn veřejnosti.

Rozhledna Dymník. Rozhledna Vlčí hora

CYKLOTRASY ČESKÉHO NIZOZEMÍ

Naše krajina je jako stvořená pro podnikání výletů na kolech. Mírně zvlněný terén neklade nijak vysoké nároky na fyzickou zdatnost cyklistů. K dispozici je množství kvalitně navržených cyklotras i neznačených silnic s malým automobilovým provozem. Trasy snadno vyhledáte na mapových portálech. Kolem celého ČESKÉHO NIZOZEMÍ je množství turistických přechodů napojených na kvalitní cyklotrasy a cyklostezky v Horní Lužici. Nedostatkem našeho regionu je absence bezpečných cyklostezek ve městech, což se snad podaří časem vyřešit po vzoru našich německých sousedů (vyzkoušejte cyklovýlet podél říčky Mandavy nebo Sprévy). Návštevníkům doporučujeme cyklotrasu 3042 z Rumburku do Šluknova, 3043 ze Šluknova do Lobendavy nebo 3014 Z Rumburku do Dolní Poustevny. Regionální Dráha národního parku přepravuje kola v režimu DÚK. Cyklobusů u nás zatím jezdí málo.

Přeshraniční cyklotrasa z Lipové do Sohlandu v Horní Lužici

Foto:
Martin Zíka

Některé cyklotrasy v ČESKÉM NIZOZEMÍ mají kvalitní asfaltový povrch, většina má ale charakter lesních a polních cest. Proto je potřeba před výletem na kolech zohlednit aktuální počasí. Každopádně jsou naše cyklotrasy mnohem méně náročné než v sousedních Lužických horách nebo v Českém Švýcarsku, takže jsou ideální pro podnikání celodenních rodinných cyklovýletů.

KRÁSNÁ PŘÍRODA ČESKÉHO NIZOZEMÍ

Příroda ČESKÉHO NIZOZEMÍ je úplně jiná než v sousedním národním parku České Švýcarsko. Místo roklí sevřených v hlubokých pískovcových skalách se tu najednou otevírá širá mírně zvlněná krajina plná čedičových vrcholů. Mezi nimi protéká hojnost čistých potoků a říček. Největší z nich je Mandava pramenící u Starých Křečan. Návštěvníci si u nás mohou projít několik naučných stezek. Velmi oblíbená je Köglerova naučná stezka vedená přes území ČESKÉHO NIZOZEMÍ i Českého Švýcarska z Krásné Lípy přes Kyjovský hrádek a rozhlednu na Vlčí hoře. Příjemná a dobře vybavená je hraniční naučná stezka Po stopách červeného Mravence“ vedená od hraničního přechodu na Solandské cestě až k Rožanům. Na naučné stezce Kolem zámeckého rybníka v Lipové se seznámíte s vodními živočichy a dokonce můžete spatřit bobry. Největší přírodní rezervací je Velký rybník u Rybniště, což je chráněné hnízdiště mnoha druhů vodních ptáků. Příležitostně bývá otevřené arboretum šluknovské lesnické školy v Kunraticích. V červnu nádherně rozkvétá volně přístupné rododendronové arboretum ve Sněžné u Krásné Lípy. Zájemci o poznávání geologie regionu mohou navštívit expozici u podstávkového domu v Lipové nebo unikátní terénní geologickou mapu v Zahradách pod Vlčí horou. Přírodní turistickou raritou je Javorová brána v Rožanech u Šluknova. V současné době také probíhá snaha o záchranu lázeňského lesoparku v lokalitě Karlovo údolí, kde byly například obnoveny projížďky na lodičkách.

Turisté na trase Köglerovy naučné stezky u obce Sněžná.

Foto:
Martin Zíka

Köglerova naučná stezka je údajně nejstarší přírodovědnou naučnou stezkou v České republice. Vznikla ve třicátých letech minulého století. Prochází územím Českého Švýcarska a ČESKÉHO NIZOZEMÍ v celkové délce 22 kilometrů. Na její trase je 39 naučných zastavení, o která pečují členové Klubu českých turistů ve spolupráci se správou národního parku.

Arboretum ve Sněžné Lomy u Lipové

JE ČESKÉ NIZOZEMÍ KRAJINOU ZÁZRAKŮ?

Věřte nebo nevěřte, v ČESKÉM NIZOZEMÍ je hned několik zázračných míst. Pokud vás baví je vyhledávat, pak si to u nás opravdu užijete. Tak třeba ve Vilémově pod kaplí Nanebevzetí Panny Marie prýští zázračný pramen, kam si jezdí lidé ze širokého okolí pro vodu, protože prý bystří zrak. Ale to vůbec nic není proti kapli na vrchu Jáchym, ze které prý podivuhodně mizely předměty zanechané na oltáři, aby se pak objevovaly na Anenském vrchu. Jenže ani to nic není proti bazilice Panny Marie ve Filipově, která byla postavena na místě, kde se tato světice zjevovala a činila zázračná uzdravení. Ale považte, že to nic není proti památné Černé Madoně uchovávané v loretánské kapli v Rumburku - kdo na ni pohlédne s upřímnou modlitbou na rtech, ten bude zbaven tělesných neduhů. Ale což, to vůbec nic není proti místu za kaplí na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou, které je prý nejsilnějším energetickým bodem v České republice! Co k tomu dodat? Kdo něvěří, ať tam běží!

V bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Foto:
Martin Zíka

Poutníci čekají v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově na zázračné zjevení. Nebo alespoň na začátek koncertu. Již po patnácté se tu totiž konal Mezinárodní hudební festival varhanní duchovní hudby. I letos by se měl uskutečnit, a to začátkem srpna.

POUTNÍ MÍSTA ČESKÉHO NIZOZEMÍ

Z historického pohledu jsou největší hodnotou ČESKÉHO NIZOZEMÍ zachovalé sakrální památky. Ty nejvýznamnější jsou na místech, kde se konají poutní setkání a mše. Jsou to zejména křížové cesty, kterých je v regionu čtrnáct! Některé byly donedávna ve velmi špatném stavu, ale v posledních letech byly s velkou péčí obnoveny. Opravené jsou křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou, ve Šluknově, v Království, na vrchu Jáchym a na Anenském vrchu. Mezi další významná poutní místa se řadí kostel svatého Mikuláše v Mikulášovicích, loretánská kaple v Rumburku a bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Většina z těchto památek se nachází na Mariánské poutní stezce. Ta vede souběžně s modrou turistickou trasou od Zeleného kříže pod Hrazeným do Varnsdorfu.

Křížová cesta ve Šluknově

Foto:
Martin Zíka

Křížová cesta ve Šluknově je nejstarší a současně nejhezčí ze čtrnácti křížových cest v ČESKÉM NIZOZEMÍ. Váže se k ní zajímavý příběh o pivovarském tovaryši, který se po přistěhování do Šluknova před Bohem zavázal k tomu, že když se mu bude v řemesle dařit, vybuduje tu křížovou cestu. A tak se i stalo. V roce 1756 byla vysvěcena.

Anenský vrch u Lobendavy Loreta Rumburk

LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČESKÉHO NIZOZEMÍ

Dnes se o této krajině v nejsevernější části České republiky říká, že je Bohem zapomenutá. Před válkou však byla díky rozvinuté textilní a kovozpracovatelské výrobě osídlena velmi hustě a společenský život zde byl velmi pestrý. Fungovalo zde velké množství různých spolků. Zatímco majitelé manufaktur a továren si nechali stavět honosné vily, které si můžeme prohlédnout hlavně ve Varnsdorfu, Rumburku nebo Krásné Lípě, chudší část obyvatelstva žila v podstávkových domech. Ty byly charakteristickým typem lidové architektury ČESKÉHO NIZOZEMÍ. Protože podstávkových domů zde citelně ubývá (každoročně jich několik vyhoří a na jejich místě vznikají novostavby), je snaha alespoň některé zachránit jako památkové objekty. V obci Lipová můžete navštívit nově zrekonstruovaný podstávkový dům z roku 1727, který slouží jako veřejně přístupná expozice. Ta návštěvníky podrobně seznamuje s konstrukcí stavby i používanými materiály a technikami. Dokonce zde funguje poradenské středisko pro majitele podstávkových domů. Turistům slouží informační centrum, kde je možné zakoupit řemeslné regionální výrobky jako suvenýr.

Expozice podstávkového domu v Lipové

Foto:
Martin Zíka

Expozice podstávkového domu v Lipové vás do detailu seznámí s tímto typem lidové architektury, která byla pro oblast ČESKÉHO NIZOZEMÍ donedávna charakteristická. Pokud byste chtěli vidět nádhedné „podstávky“ v širším souboru, vřele doporučujeme procházku historickou částí městečka Großschönau v sousedství města Varnsdorfu. Podél říčky Mandavy tam vede příjemná cyklostezka a můžete se zastavit v pozoruhodném muzeu textilní výroby.

NEJSEVERNĚJŠÍ BOD ČESKÉ REPUBLIKY

Mezi unikátní místa ČESKÉHO NIZOZEMÍ patří nejsevernější bod České republiky, kterému místní turisté říkají Nordkap. Z Lobendavy, kam zajíždí autobusy od Šluknova, k němu vede zelená a žlutá turistická značka. Němečtí turisté zde dokonce instalovali ptačí naučnou stezku. Na místě nejsevernějšího bodu je pěkné odpočívadlo a kamenný obelisk s informacemi v češtině a němčině. V listopadu zde každoročně Klub českých turistů pořádá česko-německý turistický sraz, čímž se Nordkap stal nositelem symboliky dobrého přeshraničního partnerství.

Na nejsevernější bod České republiky, který se nachází v Českém Nizozemí, upozorňuje kamenný obelisk

Foto:
Martin Zíka

Hojně navštěvovaným místem v ČESKÉM NIZOZEMÍ je nejsevernější bod České republiky. Ten se nachází nedaleko obce Severní u Lobendavy a vede k němu žlutá turistická stezka.

SELSKÉ SAFARI ČESKÉHO NIZOZEMÍ

Tam, kde se ještě před válkou pěstovaly nejrůznější zemědělské plodiny a kde byly sady jabloní nebo švestek, jsou dnes hluboké lesy, louky a pastviny. Na nich se pasou nejen stáda krav, ovcí, koz a koní, ale potkáte tu i lamy, osly a dokonce i velbloudy a jaky. Zejména děti z velkých měst si díky tomu mohou prohlédnout živá hospodářská zvířata, která znají jen z obrázků. Dá se říci, že ČESKÉ NIZOZEMÍ se proměnilo v selské safari. Máme tady dokonce i ZOO. Když zavítáte do areálu pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, můžete si z blízka prohlédnout mnohé další druhy havěti z chlívků a kurníků.

Na farmě v Nové Vísce u Lobendavy v severní části Českého Nizozemí si můžete koupit kvalitní ovčí sýry.

Foto:
Martin Zíka

Když vystoupíte na trase Dráhy národního parku na vlakové zastávce Horní Poustevna, můžete se vydat po zelené turistické značce k pěkné vyhlídce na vrchu Poustevník. Jen malý kousek za ní je v osadě Nová Víska menší farma, kde si můžeze v sezóně zakoupit vynikající přírodní sýry. Turistická trasa pak peláší dál po německé straně hranice až k nejsevernějšímu bodu České republiky.

Prasátko v ZOO pivovaru Kocour Turisté a kravičky

SPECIALITKY ČESKÉHO NIZOZEMÍ

Kromě sakrálních památek můžete v ČESKÉM NIZOZEMÍ objevit i překvapivé speciality. Tipli byste si, že v našich končinách můžete potkat živé jaky? Pasou se na šťavnaté louce u Centra asijské kultury, kde si můžete prohlédnout nově vznikající Tibetský dům nebo si zameditovat u buddhistické stupy stojící při Asijské stezce. Ta vede od dolního nádraží v Mikulášovicích k železniční zastávce Lipová. V Mikulášovicích můžete dokonce navštívit hvězdárnu nebo Muzeum nožířské tradice. Právě odtud pocházejí slavné rybičky, které patří do výbavy každého správného kluka. Ve Varnsdorfu se v prostorách kina Panorama skrývá mimořádně hodnotná soukromá sbírka filmové techniky, která čeká na zpřístupnění. Další zajímavostí Varnsdorfu je neogotický kostel svatého Karla Boromejského, krerý proslul jako kostel bez věže. Bohužel je veřejnosti nepřístupný. Skutečnou specialitkou regionu je soustava menhirů známá jako Kamenná hvězda. Najdete ji na vrchu Dymník u Rumburku.

Turisté obdivují buddhistickou stupu v Centru asijské kultury u Mikulášovic v Českém Nizozemí.

Foto:
Karel Veselý

To si takhle vyšlápnete po žluté turistické značce nic netuše českou krajinou z dolního nádraží v Mikulášovicích, přejdete lávku přes železniční trať a najednou stanete tváří v tvář čertu rohatému. Když se vzpamatujete, dojde vám, že to podivné stvoření není čertisko, ale normální tibetský jak, který je živým artefaktem zdejšího Centra asijské kultury. Zavoláte-li předem na číslo 721 802 775, můžete si zde objednat odbornou exkurzi.

Menhiry pod Dymníkem Kostel bez věže ve Varnsdorfu

DO ČESKÉHO NIZOZEMÍ
S KLUBEM ČESKÝCH TURISTŮ

V oblasti ČESKÉHO NIZOZEMÍ působí pět Klubů českých turistů a to ve Varnsdorfu, Rumburku, Krásné Lípě, Šluknově a Dolní poustevně. Jejich členové pečují o údržbu značených tras a pořádají pěkné turistické akce pro veřejnost. Za všechny zmíníme alespoň ty nejnavštěvovanější. Jsou to: pochod „Severní stopou“ v Dolní Poustevně, „Pohádkový les“ v Krásné Lípě, „Stezka odvahy“ v Brtníkách, „Až na severní pól“ u Lobendavy a „Dědský den“ v Jiřetíně pod Jedlovou. Informace o těchto akcích najdete v kalendáři turistických akcí na www.kctul.cz.

V cíli mezinárodního pochodu Severní stopou, který pořádá KČT Dolní Poustevna

Foto:
Martin Zíka

Mezinárodní kombinovaný turistický pochod Severní stopou se řadí mezi největší turistické akce v České republice. V roce 2023 se koná v sobotu 20. května tradičně v okolí Dolní Poustevny. Pořadatelem je Klub českých turistů Dolní Poustevna.

ČESKÉ NIZOZEMÍ
V TURISTICKÉM MAGAZÍNU:


LESNÍ KAPLE SVATÉHO JÁCHYMA

Martin Zíka / 22.5.2024

Křížová cesta u svatého Jáchyma u Lipové v Českém nizozemí.

Jsou taková místa, kde na člověka působí cosi nepopsatelného. Jakýsi pocit něčeho, co nelze uchopit do ruky. Já takovou zkušenost zažívám pokaždé, když se ocitnu na malém kopečku (472 m n. m.) mezi Lobendavou a Lipovou, kterému se říká Jáchym. Zde stojí chátrající kaple a nyní již obnovená křížová cesta. Dobře se tu rozjímá navz...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KAMENNÁ HVĚZDA

Martin Zíka / 21.5.2024

Kamenná hvězda - Kamenný strom Života - Dymník na Šluknovsku

Vztyčené kamenné útvary zvané menhiry se v Ústeckém kraji vyskytují zejména oblasti Dolního Poohří. Jejich původ je vždy nejasný. Většinou je spojován s dávnou keltskou kulturou, která na našem území kvetla v období před dvěma až třemi tisíci lety. Oproti tomu příběh menhirů pod Dymníkem na Šluknovsku není žádným tajemstvím. Dva...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


HRÁDEK VE VARNSDORFU SLAVÍ 120 LET

Martin Zíka / 18.5.2024

Hrádek Varnsdorf z jižní strany.

Když přijedete do Varnsdorfu jako turisté a zeptáte se, co zajímavého by se tu dalo vidět, každý vás nepochybně pošle nejdříve na Hrádek. To je hraniční kopeček, na němž stojí objekt připomínající honosné panské sídlo. Místní obyvatelé jsou na tuto dominantu náležitě hrdi, však se také zasloužili finanční sbírkou i manuální pomo...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ZASE SE VYDÁME SEVERNÍ STOPOU 18. KVĚTNA 2024

Martin Zíka / 17.5.2024

Pochod Severní stopou v Dolní Poustevně

V sobotu 18. května 2024 se v nejsevernější oblasti České republiky uskuteční 46. ročník pochodu Severní stopou. Ten patří mezi nejoblíbenější turistické události v Ústeckém kraji. Start pochodu je opět u turistické chaty za hřištěm v Dolní Poustevně...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


TURISTICKÉ TRASY V OKOLÍ ŠLUKNOVA

Václav Nič / 15.5.2024

nový směrovník - centrální TIM Šluknov náměstí

Z iniciativy města Šluknov a odboru Klubu českých turistů Šluknov vyznačili značkaři Klubu českých turistů nové trasy v okolí Šluknova, které spolu s těmi stávajícími umožňují okružní výlety. Region mezi turisty známý jako České nizozemí tím získal na atraktivitě a cestovní ruch ve Šluknově dostal další pozitivní impuls pro svůj...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


POMNÍK RUMBURSKÉ VZPOURY

Martin Zíka / 15.5.2024

Pomník Rumburské vzpoury

Na jižním okraji města Rumburk ve Šluknovském výběžku se nachází nad hřbitovem významné pietní místo. Zde byli 29. května 1918 popraveni tři vojáci rakouské císařské armády. Jmenovali se František Noha, Stanko Vodička a Vojtěch Kovář. Vojenský soud je potrestal za to, že stáli v čele rebelie proti válečnému utrpení. Událost vešl...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


BARVAMI ZÁŘÍCÍ SNĚŽNÁ

Martin Zíka / 14.5.2024

Arboretum Sněžná - České nizozemí.

Malebná vesnička Sněžná u Krásné Lípy ve Šluknovském výběžku navozuje podle svého názvu spíše dojem chladného místa. Ale opak je pravdou. Osada s pouhou třicítkou stálých obyvatel nad údolím říčky Křinice je slunná a optimistická. Nás tentokráte zajímá botanický unikát nazývaný Fritscheho zahrádka (čili arboretum), které se zde ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ANENSKÝ VRCH U LOBENDAVY NEBOLI ANNABERG

Martin Zíka / 28.4.2024

Kaple Svaté Anny na Anenském vrchu u Lobendavy

Přímo u silnice mezi obcemi Lipová a Lobendava najdete v místě, kde se na napojuje zelená turistická značka, dějiště každoročního letního setkávání věřících křesťanského vyznání. Poutní událost konaná u příležitosti svátku svaté Anny probíhá na Anenském vrchu v týdnu od 26. července po následujících sedm dní, přičemž hlavní mše ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁLOVSTVÍ

Martin Zíka / 25.4.2024

Křížová cesta v Království na Šluknovsku - České Nizozemí

Brzy tomu bude dvacet let, kdy jedna z nejzajímavějších křížových cest v severních Čechách málem navždy zanikla. V roce 2003 bylo totiž zabráněno pokusu o nelegální převoz výklenkových kaplí z areálu křížové cesty u Království. Traduje se, že se bývalí starousedlíci již nemohli dívat na chátrající sakrální památku, a proto se po...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


RUMBURSKÝ BETLÉM PÁNĚ COBLA

Martin Zíka / 25.4.2024

Coblův betlém v Rumburku.

Když se při návštěvě Rumburku zeptáte na Betlém, tak se vás místní znalci hned oprávněně zeptají, který máte na mysli? Ten velký kapucínský, jenž můžete vidět v kostele svatého Vavřince v době adventu, nebo některý z těch vystavených v rumburském muzeu, kam je nejlépe zajít u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu? A pak je je...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


NEJSEVERNĚJŠÍ BOD ČESKÉ REPUBLIKY

Martin Zíka / 21.4.2024

Nejsevernější bod České republiky

Existují místa, která nabyla na atraktivitě díky uspořádání státních hranic. Tak tomu je i v případě nejsevernějšího bodu České republiky u osady Severní nedaleko Lobendavy ve Šluknovském výběžku. Ačkoli je tu jen hluboký les pod Bukovou horou a potůček příznačně zvaný Severní, status „nejsevernější“ zařadil toto zákoutí, kde li...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KŘÍŽOVÁ CESTA VE STARÝCH KŘEČANECH

Martin Zíka / 17.4.2024

Křížová cesta Staré Křečany, České Nizozemí (Šluknovsko)

Rekreační obec Staré Křečany se rozkládá podél říčky Mandavy ve Šluknovském výběžku. Tomu se v dávné minulosti, tzn. ještě za Němců, říkávalo Böhmisches Niederland - České Nizozemí. Od dob, kdy místní sedlák zdevastoval turistické odpočinkové místo u mandavských pramenů, je jedinou výraznější křečanskou pozoruhodností kostel sva...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


TURISTÉ OBJEVUJÍ ČESKÉ NIZOZEMÍ

Martin Zíka / 14.4.2024

Modré putování - podstávkový dům v Lipové - turistické informační centrum

Kolem Šluknovského výběžku, kterému se ještě před válkou říkalo mezi místními Böhmisches Niederland (České nizozemí), vede 95 km dlouhá modrá turistická trasa. Na té jsou jako korálky na niti rozmístěny četné chrámy, kaple, křížové cesty a boží muka odkazující na silné vyznání původního německého obyvatelstva. Z historického hle...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KŘÍŽOVÁ CESTA VE VELKÉM ŠENOVĚ

Martin Zíka / 13.4.2024

Křížová cesta u Velkého Šenova

V období Velikonoc podnikáme výlety do míst spojených s křesťanskou tradicí. Tento článek vznikl v době, kdy celá Evropa čelí nákaze Covid-19. Proto se vydáme tam, kam lidé chodí zřídka - ke křížové cestě ve Velkém Šenově v okrese Děčín, což je uprostřed Šluknovského výběžku....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


CESTOVNÍ RUCH VE VARNSDORFU

Martin Zíka / 3.4.2024

Varnsdorf a Lužické hory.

Turistická destinace České nizozemí se nachází v oblasti Šluknovského výběžku, tzn. v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Od zbytku republiky je oddělena hřebenem Lužických hor, kudy vedou silnice přes horská sedla. Nacházejí se zde města Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa a další. V tomto článku se budeme věnovat právě Varnsdo...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


POUTNÍ MÍSTO VILÉMOV

Martin Zíka / 12.3.2024

Kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově na Děčínsku.

Vilémov je malá obec ve Šluknovském výběžku ležící úplně stranou hlavního turistického dění. Dříve hojně navštěvované poutní místo upadlo v zapomnění, což je trochu škoda, protože se zde nachází pěkná historická památka spojovaná s pověstí o zjevení andělů přinášejících zprávu o léčivém prameni....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


JAVOROVÁ BRÁNA V ROŽANECH

Martin Zíka / 12.3.2024

Javorová brána v Rožanech na Šluknovsku.

Příhraniční vesnička Rožany na Šluknovsku patří mezi nejseverněji umístěné obce na území České republiky. Proslula zejména „skanzenem vietnamské tržnice“ přežívajícím u hraničního přechodu mezi Šluknovem a městečkem Sohland an der Spree. Místní znalci však mají obec Rožany spojenou hlavně s pojmem Javorová brána, což je dendrolo...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KŘÍŽOVÁ CESTA VE ŠLUKNOVĚ

Martin Zíka / 11.3.2024

Křížová cesta ve Šluknově

Pokud patříte k lidem, kteří vyhledávají spíše klidná místa pro rozjímání než divoké pouťové atrakce, pak by se vám mohlo líbit na Křížovém vrchu ve Šluknově. Na tomto nevysokém čedičovém kopečku stojí už několik staletí nejstarší křížová cesta Českého Nizozemí, jak se Šluknovskému výběžku přezdívá....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


NAUČNÁ STEZKA U DIVÉHO MUŽE

Martin Zíka / 9.3.2024

Naučná stezka U Divého muže (České Nizozemí) - slavnostní otevření

Rozvoj nových turistických stezek kolem města Šluknova v Severním Království úspěšně pokračuje. Před nedávnem byla slavnostně otevřena u Karlova údolí odbočka z Kunratické naučné stezky, která dostala samostatný název „U Divého muže“. O její vznik se zasloužili žáci a učitelé Střední lesnické školy za finanční podpory společnost...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


PO STOPÁCH ČERVENÉHO MRAVENCE

Martin Zíka / 9.3.2024

Naučná stezka Po stopách červeného mravence na Šluknovsku.

Zveme vás na přírodovědný výlet do severních končin naší vlasti. Na Šluknovsku mezi obcemi Lipová a Rožany vede přímo po hraničních patnících naučná stezka „Po stopách červeného mravence", kterou vybudovali naši němečtí sousedé. Stezka patří trasou i vybavením mezi nejpovedenější v celém regionu. Dozvíte se mnoho zajímavého...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


LORETA V RUMBURKU PRÝ UZDRAVUJE

Martin Zíka / 5.3.2024

Loretánská kaple v Rumburku je významná barokní církevní památka.

Pokud se vydáte prozkoumat nejsevernější destinaci České republiky, což je České nizozemí, pak vás jistě překvapí velké množství zachovalých sakrálních památek. Většina z nich ale bohužel není běžně přístupná turistické veřejnosti. Výjimkou potvrzující pravidlo je areál bývalého kapucínského kláštera v Rumburku. Jedná se o kompl...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KOLEM ZÁMECKÉHO RYBNÍKA V LIPOVÉ

Martin Zíka / 1.3.2024

Naučná stezka Kolem Zámeckého rybníka v Lipové

Menší obec Lipová na Šluknovsku získala v roce 2019 titul Česká vesnice roku. Najdeme tu příklady dobré praxe týkající se nejen života obyvatel, ale také turistické veřejnosti. My se podíváme na novou naučnou stezku „Kolem Zámeckého rybníka“, kterou Lipová zřídila v roce 2018 ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a spol...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


MULTIKULTURNÍ ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK

Martin Zíka / 29.2.2024

Šluknovský zámek

V centru nejsevernějšího města České republiky se nachází příjemný parčík, kterému vévodí nepřehlédnutelná bílá stavba renesančního zámku. Je to nejnavštěvovanější veřejně přístupná památka Šluknovského výběžku. Málokterý návštěvník dnes tuší, že co se interiérů týče, jedná se vlastně o novostavbu....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ŘÍČKA MANDAVA

Martin Zíka / 11.2.2024

Mandava a podstávkové domy v Großschönau.

Obec staré Křečany ve Šluknovském výběžku nemá mnoho turistických zajímavostí. Kromě monumentálního kostela sv. Jana Nepomuckého s křížovou cestou jsou to především prameny říčky Mandavy, které se dočkaly v roce 2023 obnovení poté, co byly před sedmi lety zničeny vandalem z řad místních obyvatel. ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


BUDIŽ POŽEHNÁNA PIVNÍ TURISTIKA

Martin Zíka / 9.2.2024

Oddíl pivní turistiky Klubu českých turistů.

Málo platné, orosený žejdlík dobrého piva k turistice prostě patří. Zejména v parném létě, když po vydatné túře do útrob „zasyčí jedno orosené“, pak se hned lépe povídá o nových zážitcích. A že je pivo řazeno mezi nejkvalitnější iontové nápoje, bylo jen otázkou času, kdy vznikne první oddíl pivní turistiky. Tak se i stalo při Kl...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ROZHLEDNA DYMNÍK, PO NAŠEM „RAUCHBERG“

Martin Zíka / 6.2.2024

Rozhledna na Dymníku

Když před třiceti milióny let sopky chrlily lávu v oblasti budoucího Šluknovského výběžku, nemohl být u toho žádný mystik, který by věštil takto: „Vidím zelenou horu 517 metrů nad moře čnějící, jejíž nefertický bazalit skýtá pevných základů pro věž z cihel pálených. 79 schodů jejích davy zvídavých turistů jednou šlapati budou......

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KAM NA LETOŠNÍ MASOPUST?

Martin Zíka / 2.2.2024

Masopust v Jiřetíně pod Jedlovou

Je tu opět čas masopustů, tedy období od svátku Tří králů do Popeleční středy, kdy se na mnoha místech Ústeckého kraje konají pestré a bujaré průvody masek spojené se zastávkami při sousedském pohoštění. To vše se děje zpravidla s veselou muzikou a více či méně vydatnou konzumací posilujících a desinfikujících nápojů. Je to te...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KŘÍŽOVÁ CESTA V RUMBURKU

Martin Zíka / 11.1.2024

Křížová cesta - Strážný vrch - Rumburk (České nizozemí)

V Českém nizozemí se nachází celkem čtrnáct křížových cest, ale málokterá z nich měla tak dramatický osud jako ta v Rumburku. Inu, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Tak se pojďme podívat na Strážný vrch v jakém stavu se nachází jediná terakotová křížová cesta v tomto regionu. Z Lužického náměstí v Rumburku je to pouhý jeden kilome...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


POUTNÍ MÍSTO FILIPOV V ČESKÉM NIZOZEMÍ

Martin Zíka / 10.1.2024

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů - Poutní místo Filipov - České nizozemí

Filipov je menší příhraniční obec v severovýchodní části Šluknovského výběžku. Dnes bychom mohli bez přehánění říci, že tu lišky dávají dobrou noc. Přitom ještě před sto lety to bylo jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Evropě. Důvodem, proč sem zdaleka přicházely zástupy lidí, bylo zjevení Panny Marie doprovázené zázrač...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


PRAMENY MANDAVY

Martin Zíka / 2.1.2024

Pramen Mandavy v Českém nizozemí.

Už je to sedm let (r. 2016), kdy prameny říčky Mandavy a veškeré turistické příslušenství, tzn. stoly s lavičkami a ohništěm i s přístřešky nad prameny srovnal se zemí vandal ze Starých Křečan, který si dělal nárok na pozemek, kde se tyto prameny nalézají. V následujících letech se starosta obce snažil zjednat nápravu směnou poz...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ZIMNÍ VÝLET NA HRAZENÝ

Martin Zíka / 18.12.2023

Výhled na Vlčí horu od Birkenbaude

Možná přemýšlíte o tom, kam vyrazit do přírody, když krajinu přikryje bílá peřina. Normální turistické stezky se změnily v běžkařské trasy, ve kterých není radno šlapat. Doporučím vám krásný desetikilometrový výlet do nejsevernějšího regionu České republiky, jehož součástí je výstup na nejvyšší vrchol Šluknovské pahorkatiny - Hr...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


COBLOVA LORETA A MECHANICKÝ BETLÉM

Martin Zíka / 16.12.2023

Model loretánské kaple v Rumburku

„Tak to se hned tak nevidí“, uteklo mi z úst, když jsem u příležitosti zahájení letošního adventu navštívil loretánskou kapli v Rumburku, kde byla vystavena její mistrně provedená zmenšenina z lipového dřeva v měřítku 1:35. To už musí člověk opravdu něco umět, aby takovou krásu mohl vytvořit. Pan Jiří Cobl, autor modelu, byl u ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


TROJBOKÁ KAPLE U MIKULÁŠOVIC

Martin Zíka / 12.12.2023

Kaple nejsvětější Trojice u Mikulášovic na Šluknovsku.

Mezi nejzajímavější sakrální památky Českého nizozemí (což je historický termín pro Šluknovsko) patří elegantní kaple Nejsvětější Trojice stojící osamoceně u silnice vedoucí z Mikulášovic do Brtníků. Její neobvyklý trojúhelníkový půdorys má symbolizovat trojjediného Boha, tedy svatou trojici Otce, Syna a Ducha svatého. Kdysi se ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ODKAZ ŠLUKNOVSKÉHO RODÁKA FRANTIŠKA BIENERTA

Martin Zíka / 12.12.2023

Ing. František Bienert s mladými turisty

V roce 1991 byla na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrována Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM). V této souvislosti vzpomínáme na člověka, který byl turistou tělem i duší. Jmenoval se František Bienert....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V RUMBURKU

Jan Bukva / 23.11.2023

Nová klubovna KČT Rumburk

V Děčínském okrese působí 9 odborů Klubu českých turistů (KČT). To je nejvíce z celého Ústeckého kraje. Děčínsko a Šluknovsko tradičně patří mezi turisticky oblíbené oblasti, kde se setkává několik atraktivních destinací - České Švýcarsko, České středohoří, Lužické hory a České nizozemí. V té naposled jmenované působí KČT Rumbur...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KŘÍŽOVÁ CESTA NAD OBCÍ BRTNÍKY

Martin Zíka / 14.11.2023

Křížová cesta u obce Brtníky - Děčínsko - České Nizozemí

Do malé severočeské obce Brtníky ležící ve Šluknovském výběžku na pomezí Českého Švýcarska a Českého Nizozemí se sjíždějí návštěvníci zejména v zimním období. Vydávají se odtud obdivovat proslulé brtnické ledopády. Málokdo z nich se při té příležitosti vypraví na nedaleký Křížový vrch s pěknou kalvárií (křížovou cestou). Ta je j...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


MYSTIKA ZAPOMENUTÉHO SEVERU

Karel Veselý / 13.11.2023

Kostel v Lobendavě (České Nizozemí)

Teplý začátek letošního léta mne vylákal na sever do Šluknovského výběžku. Prošel jsem si část modré trasy z Lobendavy, která je výchozím místem návštěvníků nejsevernějšího bodu České republiky, přes vrch Jáchym do Lipové. Byla to příjemná meditační procházka krajinou, která patří mezi lokality nejvíce postižené poválečným odsun...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


PO ŠESTNÁCTÉ AŽ NA ČESKÝ SEVERNÍ PÓL

Martin Zíka / 10.11.2023

Turistické setkání na Nejsevernějším bobu České republiky u Lobendavy v Českém nizozemí.

Na svátek svatého Martina, tedy v sobotu 11. listopadu 2023, se na nejsevernějším bodě České republiky u Lobendavy na Děčínsku opět sejdou turisté z české i německé strany, aby zde uspořádali „Piknik na Nordkapu“. Pořadatelem akce „Až na český severní pól“ je Klub českých turistů ze Šluknova. ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


VYHLÍDKA ŽIDOVSKÝ VRCH

Martin Zíka / 27.9.2023

Vyhlídka Židovský vrch ve Šluknově.

Šluknov, nejsevernější město České republiky, si v roce 2019 pořídil za milion korun novou bezbariérovou vyhlídku na Židovském vrchu. Jsou z ní vidět nejvýznamnější památky města včetně Šluknovského zámku, kostela svatého Václava nebo Křížového vrchu s nejstarší křížovou cestou v Českém nizozemí....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KDE MAJÍ KOSTEL BEZ VĚŽE?

Martin Zíka / 22.9.2023

Kostel sv. Karla Boromejského (bez věže) ve Varnsdorfu

Nabízím trochu neobvyklou pozvánku na zajímavé místo, kde stranou pozornosti turistické veřejnosti stojí architektonický unikát Ústeckého kraje. Nevede k němu žádná turistická trasa ani naučná stezka. Dokonce ani většina místních obyvatel, kteří chodí denně kolem, netuší, co se skrývá uvnitř kostela svatého Karla Boromejského, ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


DEN ZA OBNOVU LESA

Martin Zíka / 19.9.2023

Pozvánka na akci Den za obnovu lesa 2023.

DEN ZA OBNOVU LESA je největší celostátní lesnickou akcí pro veřejnost, kterou pořádají Lesy České republiky ve spolupráci s Klubem českých turistů. Těšíme se na vás v sobotu 23. září 2023 od 10 do 16 hodin pod rozhlednou Dymník u Rumburku. Informace najdete též na www.klubnoveholesa.cz....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


GALERIE V PODSTÁVCE

Josef Zoser / 10.9.2023

Galerie V Podstávce - Jiřetín pod Jedlovou - Lužické hory

Za čtvrtstoletí, kdy jsem působil jako starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, jsem podpořil řadu důležitých aktivit pro cestovní ruch. V poslední době to bylo například otevření turistického mostu na Stožeckém sedle. Součástí společenského dění a cestovního ruchu v našem kraji je ale také kulturní život. Uvedu konkrétní příklad. ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


LORETÁNSKÉ SLAVNOSTI V RUMBURKU

Martin Zíka / 8.9.2023

Loretánské slavnosti v Rumburku.

Pokud jste ještě nenavštívili Loretánskou kapli v Rumburku, což je významná kulturní a duchovní památka Českého nizozemí, pak vám mohu vřele doporučit, abyste tak učinili v sobotu 9. září 2023, kdy se v prostorách bývalého kapucínského kláštera budou konat tradiční Loretánské slavnosti. Jejich program odpovídá povaze místa. Lore...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ZÁMEK LIPOVÁ BOJ NEVZDÁVÁ

Martin Zíka / 9.8.2023

Zámek v Lipové na Šluknovsku - stav 2018

Ruina zámku v obci Lipová figuruje v seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek České republiky. Svého času to bylo významné a honosné panské sídlo. Dnes i laický návštěvník bez váhání uzná, že členové spolku Via Tempora Nova, kteří objekt od roku 2011 vlastní a pokouší se ho zachránit, si uřízli pořádný krajíc. Fina...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


POZVÁNKA NA FESTIVAL EASTERN TUNES

Martin Zíka / 6.7.2023

Festival Eastern Tunes - Mikulášovice - České Nizozemí

Zprávu o nové Asijské poznávací stezce vedoucí z Dolních Mikulášovic k železniční zastávce Lipová už Turistický magazín přinesl. Na její trase vzniká Centrum asijské kultury, kde 8. července 2023 proběhne další ročník festivalu EASTERN TUNES. Pokud byste si chtěli zmíněnou stezku projít, nabízí se k tomu v této souvislosti výbo...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ASIJSKÁ POZNÁVACÍ STEZKA Z DOLNÍCH MIKULÁŠOVIC

Václav Nič / 6.7.2023

Stúpa v Mikulášovicích - Asijská poznávací stezka

Značkaři KČT vyznačili novou turistickou trasu z nádraží v Dolních Mikulášovicích, přes centrum Asijské kultury a dále přes část Velkého Šenova k žel. zastávce Lipová u Šluknova, kde navazuje na stávající zelenou trasu. Turisté zde mohou obdivovat živé jaky, buddhistickou stupu a další zajímavosti, které v naší české krajině půs...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


V DOLNÍ POUSTEVNĚ PADALY REKORDY

Karel Veselý / 29.5.2023

Severní stopou 2023 - mezinárodní turistický pochod v Dolní Poustevně

V sobotu 20. května 2023 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna 45. ročník mezinárodního turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU. Ten se nesl ve znamení výročí a rekordů. Přináším o tom zprávu prostřednictvím důvěryhodného zdroje, kterým je hlavní organizátor Jaroslav Leksa, předseda KČ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


VELIKONOČNÍ TURISTICKÝ SRAZ A POCHOD JARNÍM ŠLUKNOVSKEM

Martin Zíka / 5.4.2023

Chrám svatého Mikuláše v Mikulášovicích

Jména šluknovských rodáků Bienertových jsou mezi českou turistickou veřejností pojmy. Jejich přínos pro rozvoj turistiky spočíval hlavně v práci s mládeží. Právě proto je jim věnován vícedenní dálkový pochod „Jarním Šluknovskem“ jehož trasy procházejí přes oblast Českosaského Švýcarska a Českého nizozemí. Koná se o Velikonočních...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


KARLOVO ÚDOLÍ POMALU OŽÍVÁ

Martin Zíka / 5.4.2023

Karlovo údolí - zlaté časy

Nedaleko města Šluknova v Severním království se nachází místo zvané Karlovo údolí, které bylo kdysi vyhlášeným rekreačním lesoparkem. Stál zde lázeňský dům, kam přijížděli hosté s celými rodinami. Jeho vznik úzce souvisel z výstavbou železniční trati z Rumburku do Šluknova probíhající ve druhé polovině 19. století. Za války v n...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


VÍTEJTE V SEVERNÍM KRÁLOVSTVÍ

Martin Zíka / 4.4.2023

Severní království - mapka

Za lesy a horami leží jedno malé, krásné, ale trochu zapomenuté Severní království. Lépe řečeno, zapomenuté bylo, ale objevili je všudybylové, kteří křížem krážem prozkoumali zdejší končiny a seznali, že by bylo velmi přínosné vyzdvihnout zdejší poklady na světlo Boží a vytroubit jejich existenci do světa. Nejedná se sice o hrom...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


PO PATNÁCTÉ NA NORDKAPU

Martin Zíka / 4.4.2023

Turistické setkání na Nejsevernějším bobu České republiky u Lobendavy v Českém nizozemí.

To jedině lidská chasa je schopna vymyslet si nějaké místo na světě, ke kterému pak táhnou zástupy věřících. Jedni věří v dědouška na nebesích, jiní na zázraky nebo v něco jiného. Na jedno místo v hlubokém lese pod Bukovou horou u Lobendavy, kde kromě pěkného lesního potůčku donedávna nebylo zhola nic zajímavého, putují zástupy ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


40 LET NOVOROČNÍCH VÝSTUPŮ NA VLČÍ HORU

Jan Douda / 6.1.2023

40. ročník Novoročního výstupu na Vlčí horu.

Klub českých turistů v Krásné Lípě pořádal 1. ledna 2023 čtyřicátý ročník Novoročního výstupu na Vlčí horu. Rozhledna na stejnojmenném vrchu na hranici Českého Švýcarska a Českého nizozemí stojí bezmála 127 let. A že toho za tu dlouhou dobu prožila!...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


125 LET ROZHLEDNY NA DYMNÍKU

Jan Douda / 31.10.2022

Rozhledna Dymník ve Šluknovském výběžku

Počet rozhleden v České republice se už blíží půl tisícovce a nové stále přibývají. Nicméně ta, která stojí na čedičovém vrchu Dymník (515 m n. m.) jihozápadně u města Rumburk patří k těm nejhezčím. Mistrovská práce architekta a stavitele v jedné osobě jakož i um mistrů zedníků dala rozhledně tvar a vzhled, který na ní v r. 201...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


JAK VLČÍ HORA NA KRÁSNOLIPSKU SLAVILA KULATINY

Martin Zíka / 11.5.2022

130 let otevření rozhledny na Vlčí Hoře

Ne nadarmo se říká, že pořád je co slavit. Někdy je ale důvod opravdu mimořádný, jako třeba bylo 130. výročí otevření turistické rozhledny na Vlčí hoře. Tato krásná událost proběhla v sobotu 18. května 2019 za přítomnosti stovek účastníků. O rozhledně samotné se podrobněji píše v jiném článku, já se budu tentokráte věnovat tomu,...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


FRANTIŠEK BIENERT VSTOUPIL DO SÍNĚ SLÁVY KČT

Martin Zíka / 25.4.2022

Turisté na Šluknovském zámku

Přesně v den 111. výročí narození byl šluknovský rodák, ing. František Bienert dne 16. 4. 2022 uveden na Šluknovském zámku do síně slávy Klubu českých turistů. Stalo se tak při pořádání Velikonočního srazu turistů, který organizuje již od roku 1991 taktéž šluknovský rodák Egon Wiesner. ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK HOSTÍ „Z LEDU VEN“

Karel Veselý / 16.4.2022

Spolek tvůrčích optimistů Z ledu ven.

Tentokráte bych si dovolil pozvat turistickou veřejnost na Šluknovský zámek, a to u příležitosti konání výstavy děčínského Spolku tvůrčích optimistů „Z ledu ven“. Obrazy, koláže, fotografie, šperky a plastiky vytvořené neprofesionálními výtvarníky zde budou k vidění do 15. června. Pro ty, kdo nestihli vernisáž, nabízím malé ohlé...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


SEVERNÍ STOPOU KOLEM DOLNÍ POUSTEVNY

Martin Zíka / 10.11.2021

Pochod Severní stopou - základna KČT Dolní Poustevna

Po vynuceném Covidovém přerušení se tým KČT odbor Dolní Poustevna pustil směle do příprav dalšího ročníku největšího turistického pochodu na Děčínsku. V roce 2019, kdy se akce konala naposled, měl pochod „Severní stopou“ celkem 1901 spokojených účastníků a věříme, že se nám na tento úspěch podaří po dvouleté pauze navázat, a to ...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


PŘES VILÉMOVSKÝ MOST POJEDE „PÁRA“ - 20. SRPNA

Martin Zíka / 19.8.2021

Parní lokomotiva se chystá k další jízdě.

Propojení Šluknovského výběžku s dopravní křižovatkou Děčín přes Sasko (Sebnitz - Bad Schandau) znamenalo pro místní obyvatelstvo a zejména pro turistickou veřejnost velmi vítané zkrácení a zpříjemnění cesty. Až do srpna 2021 však na této trati probíhala dlouhodobá výluka související s modernizací trati, jejímž výsledkem je zryc...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


„DĚTI LESU - LES DĚTEM“ PO TŘINÁCTÉ

Věra Šnajdrová / 11.12.2020

Mapa tras akce Děti lesu - les dětem

Klub českých turistů ve Šluknově zve především rodiny s dětmi na nenáročnou předvánoční turistiku. Připraveny jsou čtyři trasy s doprovodným programem. Třináctý ročník této akce je součástí celoročního projektu rodinné turistiky „Máma, táta a já“....

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


MODRÉ PUTOVÁNÍ 2020

Martin Zíka / 12.6.2020

Karlova výšina.

V roce 2020 jsem již po sedmé pořádal tradiční jarní pochod Českým Nizozemím. Ten ale bylo nutno z obecně známých důvodů zredukovat pouze na jednodenní etapu. Místo Mariánské poutní cesty kolem Šluknovského výběžku jsem kolegům turistům nabídl jinou velmi vydařenou modrou trasu vedoucí z rozcestí Pod Kočičí skálou k Vlčí Hoře na...

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


TENTO WEB VZNIKL Z NADŠENÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO NIZOZEMÍ.
NENÍ PRODUKTEM ŽÁDNÉHO PROJEKTU PODPOŘENÉHO DOTACEMI Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU

NA VŠECHNY POUŽITÉ FOTOGRAFIE A TEXTY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO.

MEDIÁLNÍ PARTNER:
www.turisticky-magazin.cz

© 2023